Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Abordarea inter-, trans-, cros- şi multidisciplinară în educaţia universitară în domeniul administrării afacerilor

Autor:Gheorghe Săvoiu, Dinu Vasile şi Laurenţiu Tăchiciu

JEL:A22, A23, C46, I23, I25, M21

DOI:

Cuvinte cheie:educaţie universitară, inter-, trans- cros-, şi multidisciplinaritate, domeniul afacerilor

Abstract:
Educaţia universitară modernă în economie şi mai ales aceea pentru afaceri încearcă frecvent şi reuşeşte ceva mai rar să îmbine, interfereze, unifice în diverse proporţii discipline distincte cu interese practice de regulă similare sau chiar aparent adverse, acţiunea ei concretă, fiind un exemplu în tentativa reuşită de adaptare promptă la realitatea entreprenorială, în schimbare continuă, dar şi la mediul economic tot mai dinamizat, poate chiar excesiv în ultimele două decenii. Acest articol încearcă să clarifice conceptual diferenţele şi părţile relativ comune ale inter-, trans-, cros- şi multidisciplinarităţii în general şi în educaţie în particular, cu accent pe educaţia în domeniul afacerilor. O scurtă introducere structurează abordarea investigativă inter-, trans-, cros- şi multidisciplinară în context educaţional în domeniul afacerilor, iar o secţiune de retrospectivă a literaturii ştiinţifice clarifică atât semnificaţia acestor noţiuni majore, extinzându-se de la paradigma simplă a fiecărui concept la paradigma multiplă reunificatoare a acestora, cât şi către unele dintre tendinţele educaţionale moderne în economie. O a doua secţiune este dedicată metodei investigării opiniilor, pornind de la volumul unui eşantion determinat statistic şi de la o metodologie ştiinţifică de observare, prin culegere şi înregistrare de date individuale, validând rigoarea unei cercetări referitoare la diversitatea abordărilor educaţionale în domeniul afacerilor, prin notarea simplă şi coerentă a acestora de către studenţii şi absolvenţii unei facultăţi de ştiinţe economice. Studiul opiniilor absolvenţilor s-a axat pe un chestionar original, prezentat în anexa articolului, iar bazele de date rezultate au fost supuse unei necesare analize statistice descriptive, realizate cu ajutorul pachetului de programe Eviews, cu accent pe omogenitatea, simetria, boltirea şi normalitatea distribuţiilor. Cea de-a treia secţiune reprezintă o succintă analiză a rezultatelor cercetării, completată firesc de discuţiile clarificatoare, conturând opţiunea actuală a absolvenţilor către cros- şi multidisciplinaritatea (incipientă) ca un deziderat real şi necesar rezultat din analiza de conţinut a opiniilor. Concluziile descriu succint tendinţele aşteptate ale educaţiei inter-, trans şi multidisciplinare, în economie, referitoare la afacere, abordată ca orice lucru bine făcut, din mai multe puncte de vedere ştiinţifice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert