Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cătălina Chirica

Autor:Bune practici în marketingul relaţional în domeniul bancar

JEL:G21, M31, M37

DOI:

Cuvinte cheie:Bune practici în marketingul relaţional, retenţia şi fidelizarea clienţilor, mix-ul de marketing, CRM

Abstract:
Această lucrare îşi propune să evidenţieze bunele practici în marketingul relaţional ca rezultat al strategiilor ajustate ale companiilor într-un mediu economic turbulent, instabil şi dinamic. Prin bune practici înţelegem acele instrumente şi strategii de marketing care pornesc de la nevoile reale şi preferinţele din ce în ce mai eterogene ale consumatorilor şi se adresează direct şi relevant acestora, pentru atragerea şi retenţia lor pe termen lung, într-o piaţă concurenţială, cu schimbări accelerate în comportamentul de achiziţie şi consum, o piaţă în care gradul crescut de tehnologizare schimbă fundamental nu doar viteza, ci şi conţinutul informaţiei. În ultimii ani putem vorbi despre studierea comportamentului consumatorului dupa criterii diversificate, care includ şi componenta emoţională sau morală, aşteptările acestora şi modul de viaţă, înţelegerea acestor variabile stând la baza unor strategii de marketing relaţional. Obiectivele principale se conturează în construirea unor relaţii pe termen lung, retenţia clienţilor şi fidelizarea acestora. Parte a eforturilor de marketing, componenta de comunicare capătă un rol din ce în ce mai important, prin abordări ale nişelor cu mesaje adaptate, invitând clienţii la dialog. Schimbările în plan economic, creşterea gradului de tehnologizare, înclinaţia spre mediul online şi optimizarea canalelor de comunicare deschid porţile unei ere digitalizate, în care marketingul relaţional şi managementul relaţiei cu clientul (CRM) nu reprezintă o ipoteză de lucru, ci o condiţie obligatorie. Bunele practici în marketingul relaţional arată însă că acesta nu poate fi aplicat oricum şi oricând, această lucrare evidenţiind componentele de bază ale construcţiei şi implementării unui astfel de sistem.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert