Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Calitatea institu?ională a mediului de afaceri: unele practici europene în analiză comparativă

Autor:Cosmin Marinescu

JEL:D02, D23, K11, L26

DOI:

Cuvinte cheie:Calitatea Instituţională a Mediului de Afaceri, Costuri de Tranzacţie, Antreprenoriat, Drepturi de Proprietate

Abstract:
În literatura economică contemporană, există numeroase abordări teoretice şi empirice care caută să evidenţieze cele mai adecvate variabile factoriale asociate calităţii instituţionale a mediului de afaceri. În studiul de faţă, abordarea preia, într-o versiune sintetică, logica instituţională a costurilor de tranzacţie argumentată în cadrul unui proiect de cercetare ştiinţifică. În esenţă, performanţele economice ale mediului de afaceri sunt circumscrise instituţiilor care facilitează sau constrâng iniţiativa antreprenorială şi activitatea economică, în general. În planul analizelor empirice, abordarea comparativă în contextul mediilor de afaceri din Uniunea Europeană ilustrează diverse exemple de (bune sau rele) practici în privinţa calităţii instituţionale a mediului de afaceri. Prin selectarea anumitor variabile instituţionale relevante, caracterul original al cercetării constă în construirea unui indicator – Calitatea Instituţională a Mediului de Afaceri (CIMA), care oferă o perspectivă dinamică asupra mediului de afaceri din România şi din alte ţări ale UE.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert