Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rezoluţia preliminară în speţa Google contra Louis Vuitton privind serviciul AdWord şi impactul acesteia asupra dreptului comunitar

Autor:Tomáš Gongol

JEL:K29

DOI:

Cuvinte cheie:publicitate prin cuvinte cheie, Google AdWords, Louis Vuitton, decizia preliminară, protecţia consumatorului, portal de căutare, protejarea mărcilor înregistrate

Abstract:
Utilizatorul de internet, după ce a introdus cuvintele cheie, obţine două tipuri de rezultate de căutare – cele naturale şi cele sponsorizate. Articolul de faţă se ocupă cu problema utilizării cuvintelor cheie care corespund mărcilor comerciale (trademarks) înregistrate de către un terţ în scopuri publicitare prin intermediul portalurilor de căutare pe internet, cum ar fi Google, Yahoo, Bing, Seznam, Centrum etc. (în principiu, portaluri de căutare web). Obiectivul acestui articol este de a analiza speţe soluţionate referitoare la serviciul AdWords, prin hotărâri emise de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, dar şi să le compare cu atitudinea abordată în disputele similare din S.U.A. În cadrul acestei cunoaşteri, este necesar să se determine impactul acestor decizii cu privire la alte decizii ale instanţelor naţionale din statele Uniunii Europene. Mai mult, există şi un impact juridic asupra dreptului de autor şi responsabilitatea dedusă pentru motoarele de căutare pe internet. Se foloseşte metoda de analiză a deciziilor judiciare şi se aplică metoda comparării juridice, pentru atitudini diferite în cazuri similare. În cazul în care un terţ utilizează un semn care este identic cu marca înregistrată pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă, titularul mărcii are dreptul să interzică o astfel de utilizare în cazul în care aceasta este de natură să aducă atingere uneia dintre funcţiile mărcii (în special funcţia de indicare a originii). În ceea ce priveşte răspunderea motorului de căutare Internet în sine, hotărârile instanţelor judecătoreşti în materie de motoare de căutare pe Internet în Uniunea Europeană variază de la stat la stat. În timp ce instanţele germane au în prezent tendinţa de a aborda responsabilitatea pentru rezultatele motoarelor de căutare în mod mult mai liber, instanţele franceze sunt, de multe ori, mai stricte. Situaţia e diferită, putem spune caracterizată de mult mai mare largheţe, în Statele Unite, privitor la abordarea de către instanţe a acestei probleme. Decizia preliminară din procesul Louis Vuitton Malletier SA contra Google, Inc. şi practica din Comunitate în alte cazuri asemănătoare urmează rezoluţii similare (mai puţin stricte) date de instanţe din S.U.A.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert