Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contribuţia clusterelor la funcţia de îmbunătăţire a competitivităţii sectorului economiei reale în Serbia

Autor:Svetlana Vukotić, Jugoslav Aničić şi Marko Laketa

JEL:L22, L14

DOI:

Cuvinte cheie:clustere / grupări, competitivitate, sectorul real, întreprinderi mici şi mijlocii

Abstract:
Unul dintre motivele lipsei de competitivitate a întreprinderilor mici şi mijlocii şi ale disproporţiilor regionale mari în Serbia este sistemul slab dezvoltat de conectivitate în afaceri, care cuprinde grupuri (clustere), incubatoare de afaceri şi parcuri tehnologice. Situarea competitivităţii în centrul strategiei de dezvoltare solicită din partea tuturor subiecţilor din întreprinderile productive elaborarea unei noi abordări, care va permite o mai bună utilizare a resurselor existente şi va avea ca rezultat performanţe mai bune ale exportului. Sprijinirea asocierii în grupuri şi utilizarea rezultatelor lor superioare în conformitate cu modelul din ţările cu o dezvoltare înaltă este baza de gestionare performantă a politicii economice, iar în Serbia există toate premisele necesare pentru aceasta.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert