Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aplicarea analizei tranzacţionale în analiza efectului de bici

Autor:Ivana Kovacevic, Biljana Panic, Mirko Vujosevic şi Marija Kuzmanovic

JEL:A20, D79, D83

DOI:

Cuvinte cheie:lanţuri de aprovizionare, analiză tranzacţională, modele de comunicare, efect de bici.

Abstract:
Pornind de la problema dependenţei eficienţei lanţului de aprovizionare faţă de buna coordonare a participanţilor, articolul de faţă structurează un instrument teoretic şi metodologic pentru studierea calităţii comunicării între participanţii la acest proces. Scopul studiului, care are o natură calitativă şi exploratorie, a fost dublu. În primul rând, s-a utilizat la elevi jocul de simulare beer game, pentru a demonstra efectul de bici, ca şi pentru a le permite învăţarea din propria experienţă efectele nu numai economice, ci şi psihologice ale lipsei de cooperare. În al doilea rând, a fost ideea de a analiza comunicarea partenerilor în lanţul de aprovizionare prin observarea interacţiunii lor şi prin intervievarea participanţilor, iar apoi şi prin categorisirea comunicării lor, folosindu-se drept sistem de clasificare terminologia din analiza tranzacţională. S-a analizat ipoteza potrivit căreia analiza tranzacţională poate fi folosită drept cadru teoretic şi procedură metodologică pentru diagnosticarea şi înţelegerea interacţiunilor sociale. Întrucât studiul a revelat unele modele, bine descrise de concepte din analiza tranzacţională, credem că teoria psihologică are potenţialul de a îmbunătăţi înţelegerea şi realizarea practică a coordonării lanţului de aprovizionare şi de a oferi unele sugestii pentru depăşirea problemelor de comunicare din cadrul unor lanţuri de aprovizionare ale viitorilor manageri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert