Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Avantaje şi limitări ale sistemelor de etichetare nutriţională “front-of-package” (FOP) în orientarea alegerii alimentelor de către consumatori

Autor:Angela Tarabella şi Lelia Voinea

JEL:M21, M31, P36

DOI:

Cuvinte cheie:etichetare nutriţională, sisteme FOP, “Traffic Light”, „Guideline Daily Amounts”, percepţia consumatorului, alegerea alimentelor

Abstract:
În ultima perioadă, etichetele alimentelor au oferit un număr tot mai mare de informaţii despre valoarea nutritivă a acestora, într-o varietate de formate, cu scopul principal de a orienta consumatorii în realizarea unor alegeri alimentare sănătoase. În prezent, au apărut multe semne de întrebare cu privire la eficienţa informaţiilor nutriţionale în orientarea comportamentului de cumpărare, prin încurajarea consumatorilor de a alege produsele alimentare sănătoase. Devine din ce în ce mai clar faptul că numeroşi consumatori întâmpină dificultăţi în a înţelege informaţiile nutriţionale, preferând o modalitate mai simplă de furnizare a acestor informaţii, care să îi ajute în evaluarea rapidă a caracteristicilor nutriţionale ale unui produs alimentar. Ca un răspuns la necesitatea evidentă de a dezvolta o modalitate mai eficientă de prezentare a informaţiilor nutriţionale, care să redea aceste informaţii într-o manieră simplificată şi sistematizată, unii producători şi comercianţi cu amănuntul din diferite ţări au creat o serie sisteme de semnalizare a profilului nutri?ional. Pentru ca informaţiile nutriţionale de maxim interes să fie mai uşor percepute de către consumatori, s-au folosit diferite forme de reprezentare grafică, care au fost marcate pe partea frontală a ambalajelor individuale (fiind denumite generic “Front – of – Package” – FOP). Deşi create cu scopul de a facilita alegerea alimentelor sănătoase, efectul asupra consumatorilor al acestor sisteme FOP este totuşi controversat. În urma unei analize a literaturii de specialitate, în lucrare sunt evidenţiate avantajele şi limitările celor mai cunoscute sisteme FOP care se utilizează în Uniunea Europeană (“Traffic Light” şi “Guideline Daily Amounts”) şi sunt formulate o serie de sugestii pentru crearea unui sistem FOP optim, standardizat şi adaptat cerinţelor consumatorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert