Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Statistici ale pieţei logistice şi opinii referitoare la managementul lanţului logistic în România

Autor:Ramona Iulia Ţarţavulea şi Radu Ioan Petrariu

JEL:F23, M11, M15

DOI:

Cuvinte cheie:managementul lanţului logistic (MLL), servicii logistice pentru client, piaţa logistică românească, indicele de performanţă logistică, servicii logistice externalizate sau terţ furnizor de logistică (Third - Party Logistics sau 3PLs), sisteme de informaţii pentru MLL.

Abstract:
Lucrarea de faţă propune o cercetare derulării proceselor de management al lanţului logistic în România. Obiectivul principal al cercetării efectuate este prezentarea unei imagini de ansamblu asupra nivelului de dezvoltare a pieţei de servicii logistice din România, prin analiza indicatorilor statistici reprezentativi în domeniul managementului lanţului logistic. Metodologia de cercetare propusă se axează pe culegerea de date statistice privind sectorul logistic românesc, în special din datele oficiale publicate de INS, identificarea principalelor companii de profil care îşi desfăşoară activitatea în România şi analiza evoluţiei lor în ultimii 5 ani, prin utilizarea unor indicatori precum cantitatea de spaţii logistice dată în folosinţă anual, rata de ocupare, preţul de vânzare / închiriere, serviciile logistice pentru client, alte servicii conexe. Aceste informaţii sunt preluate de pe paginile web ale firmelor şi din studii făcute publice de către companii de consultanţă. Pentru serviciile logistice oferite clienţilor de către firmele din România s-a realizat o comparaţie privind nivelul calitativ al acestora cu media europeană pe diverse categorii specifice. In acest sens, a fost utilizat indicele de performanţă logistică, care sintetizează aspecte statistice ale managementului sistemului logistic la nivel naţional şi internaţional, utilizând un set de criterii predefinite. Rezultatele cercetării se referă la poziţionarea României din punct de vedere al serviciilor logistice în raport cu alte ţări europene şi propunerea unor soluţii aplicabile pentru îmbunătăţirea nivelului calitativ al acestora. Preocuparea pentru identificarea posibilităţilor de îmbunătăţire a eficienţei procesului de management al lanţului logistic conduce la analiza sistemelor de informaţii pentru acest proces, care au rolul de a înlesni comunicarea atât între departamentele companiei, cât şi între aceasta şi partenerii săi din lanţul logistic extins. S-au prezentat la final avantajele utilizării unui astfel de sistem, precum şi cererea şi oferta existente pe piaţa din România.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert