Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Măsurarea performanţelor în managementul lanţurilor de aprovizionare-livrare. Evidenţe empirice din România

Autor:Alexandru Constăngioară

JEL:C35, C51, M11

DOI:

Cuvinte cheie:Managementul lanţurilor de aprovizionare-livrare, indicatori de performanţă, analiză conjoint

Abstract:
Prezenta cercetare, bazată pe un eşantion reprezentativ naţional de 19 companii, urmăreşte estimarea utilităţii aferente indicatorilor financiari şi non-financiari folosiţi pentru măsurarea performanţelor în lanţurile de aprovizionare-livrare de pe plan naţional. Rezultatele cercetării prezintă dovezi empirice menite a facilita căi de acţiune pentru creşterea performanţelor în lanţurile de aprovizionare-livrare autohtone. Valoarea mare a utilităţii asociate costurilor logistice arată că integrarea inter-funcţională şi inter-organizaţională la nivelul lanţurilor de aprovizionare-livrare autohtone se face prin excelenţa operaţională.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert