Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanţii performanţei managementului responsabil al lanţurilor logistice în ţările Europei emergente

Autor:Mariana Cristina Ganescu, Mihaela Asandei, Andreea Gangone şi Camelia Chirilă

JEL:C43, C52, M14, O52, O53.

DOI:

Cuvinte cheie:lanţ logistic, management responsabil al lanţurilor logistice (MRLL), index specific al MRLL, determinanţi ai MRLL, Europa emergentă

Abstract:
Pornind de la premisa că există numeroşi factori instituţionali şi naţionali care influenţează performanţa managementului responsabil al lanţurilor logistice, articolul de faţă îşi propune să contribuie la măsurarea performanţei statelor din Europa emergentă prin crearea unui index al performanţei managementului responsabil al lanţurilor logistice şi la identificarea factorilor ce influenţează managementul responsabil al lanţurilor logistice. Obţinerea indexului s-a bazat pe o metodologie proprie de măsurare, pornind de la două clase de determinanţi ai managementului responsabil al lanţurilor logistice, cu opt variabile de măsurare, prin analiza de conţinut a unor rapoarte publicate de World Economic Forum. Prin analiza matricială de corelaţie s-a stabilit intensitatea legăturilor dintre variabilele de măsurare propuse. Aplicând metoda regresiei pe modelul econometric multifactorial creat, s-a evidenţiat faptul că managementul responsabil al lanţurilor logistice este influenţat pozitiv de produsul intern brut/locuitor, serviciile publice pentru creşterea performanţei în afaceri, calitatea infrastructurii şi performanţa acţiunilor de mediu. Rezultatele studiului au relevat că performanţa managementului responsabil al lanţurilor logistice depinde de politicile naţionale şi locale de stimulare a practicilor de responsabilitate socială, şi mai puţin de nivelul de dezvoltare economică. În general, organizaţiile se preocupă de responsabilizarea managementului lanţurilor logistice în mod voluntar, conştientizând beneficiile pe termen lung asupra afacerilor lor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert