Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul financiar al lanţului de distribuţie/aprovizionare: o nouă soluţie pentru rezilienţă

Autor:Virgil Popa

JEL:M19, M11, G32

DOI:

Cuvinte cheie:Managementul financiar al lanţului de aprovizionare/distribuţie; lanţ logistic; capital de lucru; finanţarea lanţului de aprovizionare; capital de lucru net; factoring; factoring reversiv.

Abstract:
În prezentul articol, autorul îşi propune să găsească soluţii pentru a optimiza lanţul de aprovizionare/distribuţie pentru fluxul de numerar - un flux invers faţă de cel fizic al produselor şi fluxul bidirecţional de informaţii. În ultimii 15-20 de ani, cadre universitare şi practicieni au fost orientate în cercetare şi practică spre creşterea vitezei, reducerea costurilor privind fluxul de materiale în lanţul de aprovizionare, orientarea spre soluţii logistice 3RP (3 Resource Planning) şi soluţii manageriale, cum ar fi externalizarea sau de management colaborativ. În ceea ce priveşte fluxul de informaţii, a existat o adevărată revoluţie odată cu apariţia internetului şi a standardelor de management introduse de către VICS (Voluntary Interindustry Commerce Standards), CSCMP (Council of Supply Chain Management Professionals), SCC (Supply Chain Council) şi ECR Europe (Efficient Consumer Response). Obiectivul articolului este de a identifica noi soluţii de lucru împreună pe lanţul logistic pentru fluxurile financiare. Metodele folosite sunt documentarea din literatură şi practicile firmelor transnaţionale în condiţii de recesiune. Rezultatele obţinute se referă la identificarea unei noi soluţii cum ar fi reverse factoring. O analiză comparativă, în cadrul reglementărilor europene ?i na?ionale, ne conduce la constatarea că în România rămânem încă tributari tradiţionalului credit comercial. Propunem ca managementul colaborativ, modus vivendi într-o lume globalizată şi super informatizată, să fie inclus în viaţa tuturor organizaţiilor din România, din fluxul Supply Chain, dar şi a celor care sunt 3PL (Third Part Logistics) şi mai ales 4PL (Four Part Logistics), în care includem nu numai servicii informatice, ci şi servicii financiare (bănci şi instituţii financiare specializate).
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert