Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Performanţele Supply Chain Management în turism. Studiu de caz la S.C. Continental Hotels S.A.

Autor:Gabriela Ţigu and Bogdan Călăreţu

JEL:L83, M10

DOI:

Cuvinte cheie:Managementul lanţului logistic, managementul cererii, strategii de distribuţie, servicii hoteliere, indicatorii circulaţiei turistice

Abstract:
Având originile în logistică, managementul lanţului de aprovizionare / distribuţie (SCM) este un concept larg ce acoperă toate aspectele manageriale ale fluxurilor informaţionale şi fizice de la producător la consumatorul final, fiind cuprinse astfel operaţiunile de manevrare a produselor, transportul acestora de-a lungul canalului de distribuţie al firmei. În turism, aceste aspecte se referă la întregul proces al asigurării serviciilor turistice, de la aprovizionare (cu materii prime, produse sau servicii diverse), la prestare şi distribuţie, iar performanţa SCM poate fi în final evaluată prin satisfacţia clienţilor. Astfel, o componentă importantă a SCM în turism o reprezintă managementul cererii. Din aceste considerente, prezentul studiu îşi propune să scoată în evidenţă adaptarea conceptului de SCM şi ale managementului cererii în turism, cu o particularizare pe un lanţ hotelier din România, pe baza unei cercetări şi analize a indicatorilor de trafic turistic, precum şi a evaluărilor satisfacţiei clienţilor. Informaţiile utilizate sunt oferite atât de statisticile interne ale societăţii comerciale analizate, cât şi de diverse portaluri de rezervări hoteliere care oferă şi feedback-ul clienţilor. Rezultatele studiului oferă o imagine a modului în care managementul cererii hoteliere poate influenţa performanţele SCM în turism.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert