Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Gândirea sistemică şi holismul necesar în gestionarea riscurilor din logistică: modelul de identificare a riscurilor în cadrul organizaţiilor şi în lanţul de aprovizionare

Autor:Borut Jereb, Teodora Ivanuša şi Bojan Rosi

JEL:D81

DOI:

Cuvinte cheie:lanţ de aprovizionare, managementul riscului, gândire sistemică, catalog de risc, holism necesar

Abstract:
Riscurile din procesele logistice reprezintă una dintre problemele majore din managementul lanţului de aprovizionare contemporan. Fiecare organizaţie se străduieşte să obţină succesul operaţiunilor, iar operaţiunile neîntrerupte reprezintă factorul cheie în realizarea acestui obiectiv, care nu poate fi realizată fără managementul eficient al riscului. În domeniul de aplicare al cercetării riscului în lanţul de aprovizionare, am identificat unele aspecte-cheie specifice, problema majoră fiind lipsa de standardizare şi de modele, care pot facilita şi eficientiza managementul riscului dintr-o organizaţie. Prin urmare, am elaborat un model care surprinde şi identifică riscurile dintr-o organizaţie şi din lanţul său de aprovizionare. Acesta este în conformitate cu standardele generale de gestionare a riscului – ISO 31000 – şi cuprinde unele constatări relevante recente din domeniul managementului general al riscurilor, ca şi al riscurilor din lanţul de aprovizionare, mai ales din punctul de vedere al segmentării publicului. Acest catalog experimental (care este publicat şi online) poate servi drept listă de verificare şi punct de plecare pentru managementul riscului lanţului de aprovizionare în cadrul organizaţiilor. Ideea de bază este cooperarea între experţii din domeniu, pentru a redacta o listă cât mai lungă, mereu înnoită, de riscuri posibile şi a face posibilă o imagine a esenţei modelului şi valorii sale practice, motiv pentru care materialele şi opiniile persoanelor care utilizează modelul nostru sunt foarte apreciate şi vor fi incluse în catalog.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert