Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Stadiul introducerii Supply Chain Management în firmele din România

Autor:Cristinel Vasiliu şi Mihaela Dobrea

JEL:F14, M19, N7

DOI:

Cuvinte cheie:Supply chain management (SCM), logistică, performanţele întreprinderii, cooperare logistică, integrarea activităţilor firmelor, piaţă globală, competitivitate.

Abstract:
Scopul acestui studiu a fost de a evalua gradul de dezvoltare a managementului lanţului logistic în firmele din România. Pentru aceasta am recurs la o cercetare selectivă, de tip explorator, asupra unui eşantion de 225 de firme din ţara noastră. Obiectivele urmărite de cercetare au vizat atât evidenţierea importanţei funcţiei logistice în managementul firmelor, cât şi identificarea unor aspecte concrete legate de supply chain management (SCM) – rol, obiective, factori favorizanţi, aplicaţii. În urma cercetării am putut constata că managementul lanţului logistic este într-un stadiu incipient de dezvoltare, specific mai degrabă anilor 80 şi 90. În plus, nu se conştientizează suficient ideea că SCM reprezintă un instrument de creştere a performanţelor firmei şi a competitivităţii lor pe piaţa globală. Valoarea studiului este dată şi de faptul că este o lucrare de pionierat pentru România, unde au fost realizate foarte puţine astfel de cercetări, cu precădere în teze de doctorat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert