Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Analiza riscurilor generate de furnizori în perioada fluctuaţiilor economice

Autor:Pavla Macurová and Karla Jurásková

JEL:M11, L23, L26, C81

DOI:

Cuvinte cheie:riscuri la furnizori, atenuarea riscurilor, rezistenţa lanţului de aprovizionare, logistică orientată spre interior, studii de caz, cercetare pe chestionare

Abstract:
Obiectivul acestui articol este să examineze un grup de riscuri din lanţul de aprovizionare, şi anume riscurile actuale generate de furnizori şi relaţia lor faţă de poziţia firmelor în lanţul de aprovizionare, ca şi fluctuaţiile economice actuale, precum şi să obţină date privitoare la modul de a atenua aceste riscuri, inclusiv cooperarea între parteneri. Cercetarea a fost realizată în două etape şi s-a bazat pe analiza prin intermediul chestionarelor şi pe urmărirea cazului a mai multe studii de caz. Sondajele utilizate au înregistrat anumite semnale care arată dependenţa tot mai mare faţă de furnizori, adâncirea dezechilibrelor în lanţurile de aprovizionare şi scăderea posibilităţilor de reducere a prezenţei riscurilor. Anchetele au mai evidenţiat şi unele tendinţe care duc la măsuri structurale de consolidare a rezistenţei lanţului de aprovizionare. S-au formulat domeniile de cercetare, în continuare, a riscurilor în lanţurile de aprovizionare şi a gestionării riscurilor, pe baza constatărilor făcute şi a datelor dobândite.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert