Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Rezolvarea cvasi - optimală a unei probleme de management al lantului logistic într-un context internaţional, utilizând optimizarea de tip muşuroi de furnici

Autor:Luminiţa Nicolescu, Cristina Galalae and Alexandru Voicu

JEL:F17, F23, F47, J53, M11, M15, 032

DOI:

Cuvinte cheie:Fluxuri comerciale internaţionale, management al lanţului logistic, teoria controlului, optimizare tip muşuroi de furnici, problema comis-voiajorului în formă asimetrică.

Abstract:
Pe măsură ce globalizarea dă naştere unor scenarii în care cereri eterogene şi intens distribuite spaţial trebuie să fie satisfăcute sub restricţii stringente, creşte importanţa atingerii optimalităţii sau cvasi-optimalităţii în planificarea transportului. Totuşi, nu s-a ajuns la un consens cu privire la o funcţie comprehensivă de tip obiectiv care să fie utilizată de planificatorul din domeniul lanţului logistic ce se confruntă cu o problemă ce poate cu uşurinţă să necesite un timp polinomial situat în afara unui determinism real pentru evaluarea soluţiilor celor mai simple forme. Prezenta lucrare propune o abordare fundamentată matematic, care utilizează optimizarea tip muşuroi de furnici pentru a obţine rezultate cvasi-optimale pentru o mulţime vastă de funcţii obiectiv şi de formulări ale problemei. Acest studiu introduce o dimensiune nouă între subiectele abordate în mod tradiţional în literatura de specialitate, luând în considerare diferenţele culturale existente între partenerii angajaţi în relaţii de comerţ internaţional. Impactul ecartului existent între momentul determinării strategiei cvasi-optimale şi cel al implementării acesteia este previzionat pentru o multitudine de funcţii obiectiv particularizate pentru a fi reprezentative pentru abordările întâlnite în companii internaţionale care se confruntă cu provocări legate de aprovizionare în domenii cum ar fi Tehnologia Informaţiei. În cele din urmă, şablonul astfel stabilit este utilizat pentru a analiza relaţia indirectă existentă între furnizorii de ”cutii albe” din spaţiul asiatic şi o firmă românească activă în spaţiul Aparatelor Mobile Integrate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert