Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Cercetarea rolului mass mediei în vânzarea şi promovarea de pachete turistice în România

Autor:Andreea Marin Pantelescu şi Maria Ioncica

JEL:L83, M3

DOI:

Cuvinte cheie:turism, mass media, pachete turistice, marketing, cercetare

Abstract:
Scopul principal al acestui studiu se concentrează pe cercetarea rolului mass mediei în promovarea şi vânzarea de pachete turistice în România. Dorim să investigăm opinia turiştilor referitoare la importanţa mass mediei în vânzarea şi promovarea pachetelor turistice, consideraţiile turiştilor privind calitatea mijloacelor mass media (TV, radio, internet, presa scrisă, ca ziare, magazine, broşuri şi cataloage) pentru vânzarea şi promovarea pachetelor turistice, şi dacă turiştii consideră de încredere publicitatea oferită de mass media pentru produsele turistice. O cercetarea cantitativă de marketing, folosind un chestionar pre-testat ne va oferi răspunsurile la aceste întrebări. Rezultatele aşteptate vor ajuta actorii din domeniul turismului să înţeleagă mai bine rolul mass mediei în vânzarea şi promovarea de pachete turistice şi de asemenea vor îmbogăţii cunoaşterea în puterea mijloacelor de comunicaţie din domeniul turismului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert