Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Explorarea dezvoltării pieţei de servicii de marketing bazat pe instrumente mobile în România

Autor:Carmen Balan şi Mirela-Patricia Zegreanu

JEL:M31, M37, M49, M15

DOI:

Cuvinte cheie:marketing bazat pe instrumente mobile, publicitate bazată pe instrumente mobile, servicii de mesaje scurte (SMS), agenţii de marketing bazat pe instrumente mobile, cercetare exploratorie, interviuri în profunzime

Abstract:
Articolul are ca scop explorarea stadiului actual de evoluţie a pieţei de servicii de marketing bazat pe instrumente mobile, în România. Componentă centrală a articolului este cercetarea exploratorie care a constat în interviuri în profunzime cu specialişti majori din domeniul serviciilor de marketing bazat pe instrumente mobile. Principalele obiective ale cercetării au vizat studierea următoarelor aspecte: oferta agenţiilor de marketing bazat pe instrumente mobile; cele mai utilizate instrumente; mutaţii ale pieţei generate de apariţia telefoanelor de tip smartphone; percepţia privind concurenţii în rândul agenţiilor specializate din România. Această abordare exploratorie este primul studiu calitativ care urmăreşte multiplele faţete ale ofertei, pe piaţa românească de servicii de marketing bazat pe instrumente mobile, care se află, în prezent, la graniţa între stadiul de apariţie şi cel de creştere.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert