Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Promovarea antreprenoriatului prin serviciile publice în regiunea Madrid: aspecte ale reuşitei

Autor:M. Teresa Fernández Fernández, Ana Fernández-Ardavín Martínez şi David Berenguer Herrero

JEL:L26, H4, L84

DOI:

Cuvinte cheie:antreprenoriat social, inovarea în domeniul serviciilor, reţele de tip public-privat

Abstract:
Prezentul articol analizează promovarea antreprenoriatului social prin furnizarea de servicii în câteva incubatoare de afaceri publice din regiunea Madrid. Cercetarea este inovatoare întrucât implicarea sectorului public în stimularea antreprenoriatului social este destul de recentă în Spania. Metodologia începe cu o trecere în revistă a literaturii de specialitate referitoare la factorii conformi cu antreprenoriatul social şi se concentrează pe crearea de reţele. Apoi, se analizează prezenţa antreprenoriat social şi promovarea acesteia, atât în practicile şi serviciile furnizate de către Agenţia de Dezvoltare din Madrid în cadrul programului său de incubare "Madrid Emprende", cât şi printr-un sondaj adresat celor 113 firme găzduite de reţeaua sa de incubatoare de afaceri. Rezultatele sondajului arată că antreprenoriatul social este prezent, ca scop principal al activităţii, în cea mai mare parte a firmelor, în produsele lor sociale şi în serviciile lor, în forma lor juridică socială care are la bază reţeaua publică, ca şi în unele forme de parteneriat public-privat promovate de reţeaua de Incubatoare de afaceri din Madrid. Serviciile prestate de reţeaua publică arată calitatea, valoarea adăugată şi know-how-ul practicilor in cadrul programului public şi au impact asupra dezvoltării eficiente a firmelor privitor la antreprenoriatul social, precum şi în alianţele public-privat care s-au stabilit cu anumite finalităţi sociale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert