Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Inovaţia în managementul IMM-urilor din sectorul serviciilor în Polonia

Autor:Robert Nowacki şi Marcin W. Staniewski

JEL:D00

DOI:

Cuvinte cheie:inovare, management, IMM-uri, sectorul serviciilor, Polonia

Abstract:
Studiul de faţă se concentrează asupra problemei inovării în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri), care constituie factorul esenţial, seva creşterii economice. Puterea acestei seve depinde de nivelul de inovare atins de aceste întreprinderi, de măsura în care IMM-urile consideră inovarea ca reprezentând strategia lor operaţională principală în scopul de a obţine un avantaj competitiv faţă de companiile mari. Inovarea acumulează diverse avantaje economice pentru IMM-uri, care nu trebuie să fie trecute cu vederea în procesul de management. Autorii prezentei lucrări analizează, aşadar, conştientizarea şi utilizarea de soluţii inovatoare în procesul de gestionare a IMM-urilor care operează în sectorul de servicii din Polonia. Cercetarea a fost realizată între anii 2009 şi 2010, prin interviuri directe, purtate faţă în faţă, cu 608 manageri de prestigiu.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert