Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul eficient al proprietăţii imobiliare municipale. Abordarea serviciilor pentru dezvoltarea de afaceri în cazul proprietăţii imobiliare

Autor:Daniela Luminiţa Constantin, Mariana Drăguşin, Raluca Mariana Petrescu şi Alina Elena Iosif

JEL:R38, R52, R53, R58

DOI:

Cuvinte cheie:proprietate imobiliară municipală, managementul proprietăţii municipale imobiliare, studiu de prefezabilitate, scop de business, servicii

Abstract:
Lucrarea de faţă propune o analiză comparativă a trei scenarii diferite pentru utilizarea eficientă a fostei clădiri a Primăriei Bucureşti în scop de afaceri. Toate cele trei scenarii sunt relaţionate cu aria serviciilor, mai exact se referă la proprietatea imobiliară, comerţul cu amănuntul, serviciile culturale şi serviciile hoteliere. În vederea identificării scenariului care conduce la cea mai bună utilizare a fostei clădiri a Primăriei Bucureşti a fost elaborat un model clasic de evaluare. Pentru fiecare scenariu s-a elaborat atât analiză de piaţă, cât şi analiza financiară. Pentru a obţine un studiu de prefezabilitate bine documentat cu privire la clădirea Primăriei Municipalităţii din Bucureşti au fost proiectate trei scenarii, după cum urmează: primul constă în spaţii de birouri la etajele superioare şi spaţiu pentru comerţ cu amănuntul la parterul clădirii; cel de-al doilea presupune spaţii de birouri la etajele superioare, iar la parter un muzeu; iar cel de-al treilea scenario este proiectat a fi hotel. Pornind de la perspectiva natională şi continuând cu analiza zonei în care se află clădirea Municipalităţii din Bucureşti, au fost expuse principalele caracteristici ale pieţei de birouri, comerţ cu amănuntul şi hotelărie. Analiza financiară a presupus calculul celor mai reprezentativi indicatori utilizaţi în acest tip de studiu, cum ar fi valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi perioada de returnare a investiţiei. În final, studiul de prefezabilitate a condus la indicarea scenariului cu spaţiile de birouri şi de comerţ cu amănuntul ca fiind cel mai potrivit a fi utilizat în scop de afaceri pentru clădirea Primăriei Municipalităţii din Bucureşti.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert