Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Direcţii strategice pentru strategia de dezvoltare şi de brand a municipiului Bucureşti

Autor:Ana-Claudia Ţapardel şi Florin-Alexandru Alexe

JEL:H70, M31

DOI:

Cuvinte cheie:administraţie publică locală, strategie, planificare strategică, management strategic, servicii publice de calitate, strategie de brand, brand de oraş.

Abstract:
Pe scena internaţională, administraţia publică a devenit un factor esenţial care determină avantajul competitiv al unei naţiuni. Îmbunătăţirea standardelor administraţiei publice locale din ţara noastră a presupus atât o reformă puternică şi constantă cât şi o modernizare şi perfecţionare a managementului sistemului public. Aceste aspecte sunt esenţiale deoarece deciziile partenerilor şi ale investitorilor sunt influenţate din ce în ce mai mult de calitatea, eficienţa şi credibilitatea administraţiei publice. Ca atare, plecând de la aceste ipoteze, pe baza unei cercetări empirice realizate cu ajutorul unei analize comparative între modulul de elaborare a strategiei de dezvoltare şi brand la nivelul oraşelor Vancouver şi Bucureşti şi a aplicării unui chestionar, articolul îşi propune: identificarea principalelor direcţii strategice şi elemente de brand necesare pentru elaborarea unei strategii şi stabilirea unei serii de bune practici pentru a asigura implementarea cu succes a planificării strategice şi a strategiei de brand la nivelul comunităţilor locale din România.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert