Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Internetul obiectelor în inovarea din domeniul serviciilor

Autor:Xiangxuan Xu

JEL:L86, L96, O33

DOI:

Cuvinte cheie:inovare în domeniul serviciilor, internetul obiectelor, geografie economică, economie digitală

Abstract:
Ultimul deceniu a asistat la o creştere rapidă a literaturii privitoare la Internetul obiectelor (IO), prin lucrări aparţinând unor oameni de ştiinţă din domenii tehnice cum ar fi informatica, telecomunicaţiile şi ingineria, dar s-au efectuat foarte puţine studii de către sociologi şi chiar mai puţine de către geografii economici din domeniul cercetării în servicii. Impactul deosebit pe care îl va marca IO asupra ofertei de servicii şi consecinţa lui spaţială sunt disproporţionate în raport cu cât de multă cercetare s-a efectuat în acest domeniu. Lucrarea de faţă îşi propune să înţeleagă modul în care adoptarea IO afectează ramificarea spaţială a ofertelor de servicii şi de afaceri în domeniul serviciilor. După ce se prezintă cadrul teoretic şi metoda de cercetare, partea a treia explică implicaţiile IO în contextul serviciilor, de ce şi în ce mod permite IO inovarea în domeniul serviciilor, ca şi obstacolele existente actualmente. În continuare, partea a patra discută despre ceea ce ar putea fi ramificaţia spaţială, luând cazul industriei IO în China, aflată în curs de dezvoltare în oraşul Wuxi.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert