Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Corupţia şi birocraţia în serviciile publice

Autor:Luminiţa Ionescu, George Lăzăroiu şi Gheorghe Iosif

JEL:C9; D03; H89

DOI:

Cuvinte cheie:corupţie, birocraţie, furnizarea de servicii publice

Abstract:
Teoria pe care intenţionăm s-o elaborăm pune un accent considerabil pe importanţa marii corupţii privind reducerea fondurilor în vederea furnizării de servicii, precum şi relevanţa birocraţiei ca un mijloc de furnizare a serviciilor publice prin nivelul de politizare al birocraţiei publice. Acestă lucrare vizează să acopere un gol în literatura actuală prin examinarea diferitelor aspecte ale beneficiilor deschiderii şi transparenţei în abordarea corupţiei din sectorul public, birocratizarea sarcinilor de serviciu şi eşecul sistemelor birocratice în furnizarea de servicii publice. În concluzie, rezultatele cercetării de faţă oferă o cunoaştere utilă a contextului şi a cauzelor corupţiei, stimularea eficienţei birocraţiei publice, precum şi limitele organizaţionale ale birocraţiei publice
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert