Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia asupra serviciilor medicale publice şi private în România

Autor:Eva-Cristina Petrescu şi Diana-Eugenia Ioncică

JEL:D12, I10, M31

DOI:

Cuvinte cheie:servicii medicale private, servicii medicale publice, percepţia asupra serviciilor medicale, sondaj

Abstract:
Această lucrare prezintă sistemul medical românesc şi modalitatea prin care statul, prin sistemul public de sănătate finanţat de la buget, îşi protejează cetăţenii. Legislaţia este un instrument important care poate crea premizele pentru o protecţie adecvată a sănătăţii. Recent, Legea reformei în sănătate, care se referă la organizarea spitalelor, a dus la dezbateri aprinse. Serviciile medicale private sunt o alternativă care a început să se dezvolte. În acest context, am făcut o cercetare exploratorie pentru a analiza percepţia asupra serviciilor medicale private şi publice în România, folosind tehnici cantitative de cercetare a pieţei. Cercetarea a arătat că sistemul public este perceput ca fiind nesatisfăcător, iar o reformă a sistemului este considerată oportună, dar soluţia nu este pur şi simplu reducerea tarifelor. În plus, cercetarea a dezvăluit faptul că serviciile medicale private nu sunt suficient dezvoltate în România. Subiecţii intervievaţi consideră că statul joacă un rol major în reforma sistemului medical şi că statul ar trebui să pună în aplicare măsuri importante.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert