Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Productivitatea serviciilor: un studiu exploratoriu în sectorul ingineriei electrice şi chimice

Autor:Andreas Petz, Sönke Duckwitz şi Christina Schmalz

JEL:D24

DOI:

Cuvinte cheie:servicii complexe, productivitate, studiu exploratoriu, eficienţă, eficacitate

Abstract:
Serviciile complexe, relevante pentru aria cunoaşterii intensive, joacă un rol esenţial în economia şi bunăstarea ţărilor dezvoltate. Cu toate acestea, gestionarea productivităţii serviciilor nu este cercetată într-o măsură la fel de mare ca productivitatea din producţia industrială. În lucrarea de faţă se realizează o abordare bazată pe literatura de specialitate din domeniu, confirmată empiric, într-o descriere cuprinzătoare a productivităţii serviciilor. Se evaluează modelele de productivitate în servicii existente, în consens cu un sistem de evaluare elaborată bazat pe literatura de specialitate şi se prezintă rezultatele a 32 de interviuri semi-structurate cu experţi în domeniul serviciilor din două companii germane. Rezultatele vor sta la baza elaborării unui model global inedit pentru productivitatea în domeniul serviciilor.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert