Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Estimarea econometrică a impactului serviciilor şi sectorului financiar asupra variaţiei creşterii economice în perioada de criză

Autor:Cristian Dragos şi Simona Laura Dragos

JEL:C21, E32, O11, O47

DOI:

Cuvinte cheie:criza financiară globală, servicii, servicii financiare, creştere economică, şomaj, modele econometrice transversale

Abstract:
Economia mondială a fost recent bulversată de criza financiară globală. Totuşi efectele au fost foarte diferite atât de la o ţară la alta cât şi de la un sector economic la altul. Pornind de la prezumţii economice formulate în literatura academică, articolul analizează ipotezele influenţei defavorabile a serviciilor şi sectorului financiar asupra volatilităţii ratei de creştere economică şi a ratei şomajului pe timp de criză. Estimările econometrice utilizând analiza transversală OLS Robust (White) Regressions pe un eşantion global de date luate de la Banca Mondială confirmă ipotezele teoretice. Consecinţele mecanismelor evidenţiate pot deveni semnificative prin repoziţionarea rolului diferitelor sectoare economice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert