Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

notă privitoare la legătura dintre producţie, mărfuri şi exporturile de servicii

Autor:Broussolle Damien

JEL:L8; F2; F14

DOI:

Cuvinte cheie:servicii de comerţ, comerţ internaţional, exporturi de bunuri şi servicii

Abstract:
Lucrarea abordează relaţiile dintre mărfuri şi exporturile de servicii transfrontaliere. În primul rând, se explică motivele pentru care exporturile de servicii sunt probabil legate de exporturile de mărfuri de fabricaţie şi, împreună, de exporturile de bunuri. Lucrarea analizează în detaliu diversele rubrici ale contului de servicii al balanţei de plăţi. Ea subliniază şi faptul că firmele, indiferent dacă aparţin sferei producţiei ori celei a serviciilor, au tendinţa de a exporta atât bunuri cât şi servicii. Apoi se concentrează asupra diviziunii internaţionale a muncii şi procesului de fragmentare. În al doilea rând, lucrarea propune analize statistice bazate pe serii temporale de exporturi de bunuri şi servicii. Prima se referă la rubricile anuale reprezentative pentru valori de o cifră, pentru 13 ţări dezvoltate. Ultima se referă la date trimestriale, din anul 1994 până în 2011, pentru 24 de ţări dezvoltate. Nu este surprinzător faptul că rezultatele au tendinţa de a stabili complementarităţile celor două tipuri de exporturi, cu o corelaţie de aproximativ 60%. Dar acest studiu exploratoriu impune îmbunătăţiri viitoare şi reconsiderări care ar putea depăşi simpla analiză a seriilor temporale.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert