Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Provocări în prestarea de servicii şi dezvoltarea economică din Africa de Sud

Autor:Cecile Gerwel Proches, Shamim Bodhanya şi Stan Hardman

JEL:M10, O10

DOI:

Cuvinte cheie:Dezvoltare Economică Locală (DEL), furnizare de servicii, dezvoltare economică, Africa de Sud

Abstract:
Africa de Sud se confruntă cu dificultăţi legate de furnizarea de servicii, care sunt generate de dificultăţile şi provocările comune legate de globalizare, de urbanizare, precum şi de decalajul dintre bogaţi şi săraci. Ţara mai trebuie să ia în considerare şi alţi factori care au un impact negativ asupra dezvoltării economice. Diferite părţi interesate din sectorul public şi privat, organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) şi chiar comunităţi se implică în iniţiative de dezvoltare economică locală (DEL-uri). Între aceste eforturi se numără crearea de locuri de muncă şi stimularea economică, crearea şi susţinerea creării şi dezvoltării întreprinderilor, investiţiile în infrastructură, precum şi încercările de a spori competitivitatea într-o anumită zonă sau regiune, prin utilizarea resurselor disponibile, fizice şi intelectuale. Scopul acestei lucrări teoretice este să se concentreze asupra rolului DEL-urilor în abordarea provocărilor locale şi globale care au impact asupra furnizării de servicii şi dezvoltării economice din Africa de Sud. Se vor sublinia provocările specifice, iar DEL-urile din Africa de Sud vor fi discutate în detaliu, împreună cu unele recomandări pentru abordarea de domenii de interes.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert