Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Evoluţia practicilor de contabilitate în timpul recentei crize economice: studiu empiric privind managementul câştigurilor

Autor:Cătălina Gorgan, Vasile Gorgan, Valentin Florentin Dumitru şi Ileana Cosmina Pitulice

JEL:M41

DOI:

Cuvinte cheie:angajamente discreţionare, managementul câştigurilor, calitatea informaţiei contabile, standarde internaţionale de raportare financiară (IFRS), criza economică

Abstract:
Pieţele financiare se bazează pe încredere, iar încrederea este oferită de prezumţia că situaţiile financiare sunt corecte şi reflectă realitatea economică. Scandalurile financiare din perioada 2001-2002, precum şi actuala criză economică au ridicat semne de întrebare în privinţa integrităţii informaţiei contabile oferite investitorilor şi altor categorii de utilizatori. În acest context, studiul nostru are ca scop pe de o parte analiza măsurii în care raportarea financiară este implicată în declanşarea crizei economice mondiale, iar pe de altă parte evidenţierea modificărilor generate de izbucnirea crizei în ceea ce priveşte calitatea informaţiilor financiare furnizate de companii. Principalul obiectiv al lucrării este de a demonstra prin intermediul unui studiu empiric faptul că managementul câştigurilor analizat prin prisma angajamentelor discreţionare pentru unele din marile companii europene cunoaşte un declin în perioada recentei crize economice comparativ cu perioada anterioară acesteia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert