Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Durabilitate şi disponibilitate pentru schimbare: constatări şi remarci pornind de la un studiu de caz bancar desfăşurat în Serbia

Autor:Ljiljana Kontic şi Jovan Kontic

JEL:G21, Q56, M14

DOI:

Cuvinte cheie:durabilitate, bancă, management, schimbare organizaţională, cultură naţională, Serbia

Abstract:
Lucrarea de faţă analizează problemele legate de activitatea bancară durabilă şi de disponibilitatea pentru schimbare cu ajutorul metodelor de cercetare ale abordării combinate. Localizarea cercetării a constat dintr-o bancă internaţională care îşi desfăşoară activitatea în Serbia. Serbia este una din ţările din zona occidentală a Peninsulei Balcanice. Conceptul de durabilitate este bine explorat în ţările dezvoltate. Instituţiile financiare din Serbia nu au fost incluse în aceste studii. Acest document atinge câteva probleme-cheie care trebuie să fie abordate în legătură cu durabilitatea şi schimbările în sectorul bancar din Serbia. Scopul principal al acestui studiu este de a evalua durabilitatea şi disponibilitatea pentru schimbare în condiţii de tranziţie. Lucrarea reprezintă o contribuţie la literatura de specialitate existentă, evaluând gradul de pregătire pentru schimbare în banca aleasă. În ceea ce priveşte diversele caracteristici ale culturilor naţionale, valabilitatea, sub aspectul constructului, a metodologiei de cercetare desfăşurate într-o societate va fi cercetată pornind de la un eşantion din Serbia. Datele calitative privind durabilitatea au fost achiziţionate pornind de la informaţii aflate la dispoziţia publicului, referitoare la bancă. Chestionarul pentru diagnoza organizaţională (ODQ), elaborat de Preziosi (1980), este folosit pentru a evalua gradul de pregătire pentru schimbare al băncii. Eşantionul a fost format din 137 de manageri cu diferite variabile socio-demografice de la bancă. Rezultatele cercetării au relevat posibilitatea implementării în practică a ODQ în Serbia. Atitudinea durabilă din partea băncii este răsplătită de mai multe organizaţii din Serbia. Rezultatele au arătat că schimbările în bancă ar trebui să fie conduse de sus în jos. Aceste descoperiri se adaugă la literatura de specialitate existentă pentru factorii care duc la eficientizarea organizaţională, în contexte organizaţionale transculturale. Se sugerează punerea în practică şi limitările studiului.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert