Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Schimbare organizaţională şi durabilitate la nivelul firmei în condiţii de criză economică

Autor:Matevž Rasković şi Barbara Mörec

JEL:M12, M14, C51, C52, M21

DOI:

Cuvinte cheie:schimbare organizaţională, criza economică, relaţii din cadrul organizaţiei, managementul resurselor umane, performanţa organizaţiei, durabilitatea la nivelul firmei

Abstract:
Scopul acestei lucrări este de a analiza legătura dintre nivelele percepute ale modificărilor din procesele organizaţionale, vis-a-vis de dimensiunile relaţiei organizaţie-angajat selectate, pe baza Sondajului diagnostic al încadrărilor de Hackman şi Oldham (1975) şi măsurile de performanţă de marketing. Îi urmăm pe Pettigrew, Woodman şi Cameron (2001), în apelul lor către o mai profundă înţelegere a legăturii dintre diferitele elemente ale procesului de schimbare organizaţională în sine, ca şi a rezultatelor performanţei organizatorice. Analiza noastră se bazează pe date provenind de la peste 220 de organizaţii şi peste 22.800 de angajaţi ai acestora din Slovenia, între anii 2008 şi 2010. Analiza demonstrează că nivelurile de schimbare organizaţională (OC) percepute sunt maxime pentru procesele de marketing şi resurse umane, în raport cu alte procese organizaţionale. În plus, se arata că o relaţie calitativă superioară organizaţie-angajat este legată în mii şi mii de feluri cu nivelurile de OC mai ridicate percepute în procese de resurse umane. Însă acest lucru este valabil numai pentru faza iniţială a crizei economice actuale (2008 şi 2009), nu şi pentru lărgirea ulterioară a acesteia (2010). Pe de altă parte, comparaţia de corelaţie dintre măsurile de performanţă de marketing selectate şi de OC nivelul perceput în procesele de marketing este şi ea legată, în mod semnificativ, de loialitatea clienţilor. În sfârşit, prin analiza corelaţiilor dintre nivelurile de OC percepute durabilitatea în cadrul corporaţiei (ca valoare adăugată pe angajat), putem observa că nivelurile de OC percepute în procesele de marketing şi de producţie prezintă corelaţii ridicate în perioada de debut a crizei economice (2008), dar nu şi după aceea (2009 sau 2010). În plus, nivelurile de OC percepute referitor la managementul resurselor umane nu sunt corelate cu valoarea adăugată pe salariat în niciunul dintre ceei trei ani supuşi comparaţiei. Acest lucru arată natura diferită a relaţiei dintre anumite zone ale OC percepute şi durabilitatea la nivelul firmei, măsurată prin valoarea adăugată pe angajat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert