Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Despre acurateţea metodei RAS într-o economie emergentă

Autor:Emilian Dobrescu şi Viorel Gaftea

JEL:C67, D57

DOI:

Cuvinte cheie:input-output, coeficient tehnic, RAS

Abstract:
Scopul acestei comunicări este de a verifica aplicabilitatea procedurii RAS (în versiunea sa convenţională) asupra seriilor statistice proprii unei economii emergente, ca aceea a României. După cum este cunoscut, în perioada tranziţiei de la sistemul planificat centralizat la mecanismele de piaţă, societatea traversează o profundă restructurare, constând din complexe schimbări instituţionale, mutaţii tehnologice, realocarea sectorială a factorilor de producţie, care afectează continuu coeficienţii tehnici input-output. Testarea algoritmului RAS într-un cadru atât de volatil este o notabilă provocare ştiinţifică. Experimentul nostru empiric se întemeiază pe tabelele anuale input-output pentru două decenii (1989-2008). În vederea procesării mai lesnicioase a bazei de date disponibile, clasificarea extinsă a activităţilor economice cuprinzând 105 ramuri a fost compactată în 10 sectoare. În cazul fiecărui an, două matrici (10x10) au fost calculate: aij (coeficienţii tehnici statistic înregistraţi) şi raij (aceeaşi coeficienţi estimaţi folosindu-se metoda RAS). Comunicarea este organizată în trei secţiuni. Prima discută unele detalii metodologice implicate de acest algoritm. Ea evaluează de asemenea diferenţele dintre matricile aij şi raij, recurgând la ambele tipuri de măsurare a acurateţei – atât compararea “celulă-cu-celulă”, cât şi indicatorii agregaţi. A doua secţiune examinează în mod extensiv aceste măsuri, prezentarea fiind sistematizată sectorial. Asemenea abordare permite dezvăluirea specificităţilor diferitelor ramuri în cooperarea lor inter-industială. Cea de-a treia secţiune schiţează o imagine sinoptică a rezultatelor obţinute şi extrage câteva concluzii referitoare la problemele care apar în aplicarea metodei RAS.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert