Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Managementul situaţiilor de declin economic şi dimensiunea schimbării organizaţionale

Autor:Mihaela Onofrei şi Dan Lupu

JEL:G33, G34, M10, M14

DOI:

Cuvinte cheie:schimbare organizaţională, restructurare, sustenabilitatea afacerilor, insolvenţă

Abstract:
În contextul actual, tot mai multe întreprinderi se confruntă cu multiple disfuncţionalităţi, care devin problema de bază pe care managementul situaţiilor de criză trebuie să o rezolve. În situaţii de declin economic, nevoia de schimbare la nivel organizaţional devine imperativă, pentru a facilita redresarea întreprinderii. Prezentul studiu are ca obiectiv identificarea metodelor de restructurare corporativă, pe care ar trebui să le adopte întreprinderile româneşti aflate în criză, în vederea asigurării sustenabilităţii afacerii. Metodologia cercetării are o componentă teoretică şi una aplicativă, iar prin intermediul metodelor statistice am realizat o abordare cantitativă pe un eşantion format din toate cele 82 de companii listate la Bursa de Valori Bucureşti, companii care au intrat în insolvenţă în perioada 2000-2010. Rezultatele cercetării au contribuit la realizarea distribuţiei firmelor, atât pe cauzele generatoare ale insolvenţei, cât şi pe metodele de restructurare analizate.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert