Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu empiric privind indicatorii performanţei sustenabile - balanţa Scorecard sustenabilă, efect al schimbării strategice organizaţionale

Autor:Maria Radu

JEL:D60, O12, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, schimbare organizaţională, Balanţa Scorecard Sustenabilă, indicatori de performanţă, competitivitate

Abstract:
Schimbarea organizaţională sustenabilă este de o importanţă ascendentă ce conduce la regândirea managementului şi a sistemelor de măsurare şi monitorizare a performanţei ?n cadrul companiilor. Ca reacţie la fenomenele economice actuale, ?n prima secţiune a lucrării am încercat să reliefăm nevoia de utilizare a cuplului Balanţa Scorecard – Responsabilitate Socială Corporativă de către companii. Astfel, companiile implicate ?n acţiunile sustenabile trebuie să acorde o importanţă deosebită impactului factorilor de mediu, sociali şi economici în furnizarea valorii adăugate şi informarea părţilor interesate şi reflectarea raportării performanţei sustenabile. Drept consecinţă, ?n partea a doua a lucrării, prezentăm Balanţa Scorecard Sustenabilă pentru implementarea strategiilor eficace ce cumulează aspectele economice, sociale şi de mediu, ca sistem integrator al performanţei sustenabile şi ca o nouă provocare a schimbării organizaţionale. Indicatorii cheie de performanţă incluşi ?n Balanţa Scorecard Sustenabilă sunt cuantificaţi de indicatorii dezvoltării sustenabile, pe baza cărora s-a realizat cercetarea empirică descrisă în a treia secţiune a lucrării. Prin analiza cantitativă a indicatorilor economici şi ecologici (Produsul Intern Brut pe cap de locuitor, respectiv Indicele Performanţei de Mediu) în corelaţie cu indicatorul social (Indicele Competitivităţii Globale) concluzionăm că implementarea strategiilor verzi de către companii conduce la creştere economică sustenabilă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert