Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modelele bancare sub impactul schimbărilor organizaţionale post-criză apte să confere stabilitate financiară durabilă - experienţa României

Autor:Claudia Gabriela Baicu şi Olimpia State

JEL:G21, G28, O11

DOI:

Cuvinte cheie:modele bancare durabile; schimbare organizaţională; stabilitate financiară durabilă; sectorul bancar românesc

Abstract:
Criza financiară globală a condus la schimbări substanţiale în mediul de operare al băncilor. Reforma cadrului de reglementare a activităţii financiar-bancare şi creşterea rolului statului în sistemele bancare din multe ţări sunt factori importanţi care implică schimbări majore în organizarea activităţii bancare, strategiile adoptate, modelele de afaceri practicate etc. Plecând de la aceste considerente, articolul evidenţiază tendinţele care se întrevăd în conturarea modelelor bancare după criza declanşată în 2007. Analiza modelelor bancare este efectuată din perspectiva schimbărilor organizaţionale profunde care au afectat mediul bancar şi a stabilităţii financiare durabile. Studiul se concentrează pe analiza sustenabilităţii bancare şi modelului de afaceri din sistemul bancar românesc, în contextul schimbărilor organizaţionale post-criză. Interdependenţele accentuate cu sistemele financiare din ţările europene şi tendinţelor care se manifestă în reglementarea activităţii financiare sunt factori importanţi care influenţează modelul de afaceri al băncilor româneşti. Modelul bancar practicat în România continuă să fie modelul tradiţional. În prezent, cele mai importante provocări ale sistemului bancar românesc sunt creşterea creditelor neperformante, creditele în valută către debitorii expuşi riscului valutar, presiunea îndeplinirii cerinţelor Basel III, precum şi posibilitatea ca expunerea băncilor străine faţă de România să scadă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert