Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu pilot privind relaţiile dintre învăţare organizaţională, schimbare şi sustenabilitate într-o instituţie responsabilă de învăţământ superior din România

Autor:Sorin-George Toma

JEL:D83, I23

DOI:

Cuvinte cheie:învăţare organizaţională, organizaţia care învaţă, schimbare, sustenabilitate, instituţie de învăţământ superior

Abstract:
Complexitatea secolului 21 este determinată în mare măsură de o schimbare neîncetată la scară globală, internaţională, regională, naţională şi locală. Confruntate cu schimbări imprevizibile la diferite niveluri, toate tipurile de organizaţii operează într-un mediu turbulent şi extrem de competitiv. Organizaţiile de succes actuale sunt organizaţii care învaţă şi care îmbrăţişează paradigma sustenabilităţii. Obiectivele lucrării noastre sunt de a interpreta abordările teoretice referitoare la conceptele de învăţare organizaţională, schimbare, sustenabilitate, precum şi la relaţiile dintre ele, şi de a analiza rezultatele unui studiu pilot privind opiniile profesorilor asupra acestor relaţii în cadrul unei instituţii responsabile de învăţământ superior din România. Pentru atingerea obiectivelor a fost testat un set de două ipoteze în decursul cercetării noastre. Datele culese au fost prelucrate prin intermediul programului SPSS. Rezultatele cercetării noastre, limitate de scopul său şi de mărimea eşantionului, arată că profesorii apreciază faptul că învăţarea în echipă şi delegarea autorităţii sunt principalele forţe conducătoare ale schimbării şi ale sustenabilităţii într-o organizaţie care învaţă.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert