Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Eco-inovare, leadership responsabil şi schimbare organizaţională în procesul de sustenabilitate corporativă

Autor:Dorel Mihai Paraschiv, Estera Laura Nemoianu, Claudia Adriana Langă şi Tünde Szabó

JEL:M14, O31, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate corporativă, schimbare organizaţională, leadership, eco-inovare, performanţă sustenabilă.

Abstract:
Crearea unei strategii de dezvoltare durabilă este esenţială pentru organizaţiile care încearcă să reducă riscurile asociate cu înăsprirea legislaţiei, creşterea preţului energiei şi al resurselor naturale, sporirea exigenţelor din partea clienţilor. Sustenabilitatea necesită integrarea deplină a aspectelor sociale şi ecologice în viziunea, cultura şi operaţiunile unei organizaţii, un proces profund de schimbare organizaţională fiind esenţial. Scopul lucrării este de a prezenta principalii factori determinanţi în implementarea sustenabilităţii corporative, ilustrând – prin analiza literaturii de specialitate – legătura dintre următoarele elemente: sustenabilitatea corporativă – ca necesitate în contextul global actual; eco-inovare – ca mod de implementare a sustenabilităţii la nivel de organizaţie; leadership responsabil – drept arta de a construi şi menţine relaţii solide din punct de vedere moral cu toţi stakeholder-ii organizaţiei; cultura organizaţională şi schimbarea organizaţională – ca elemente de bază, prin intermediul cărora organizaţiile îşi reînnoiesc în mod continuu procesele şi produsele, adaptându-le la noul context. Mai mult, lucrarea oferă şi o imagine de ansamblu a organizaţiilor din România în ceea ce priveşte preocuparea acestora pentru sustenabilitate, în general, şi pentru componenta ecologică a dezvoltării durabile, în particular, prin prezentarea rezultatelor unei cercetări de natură exploratorie realizate pe bază de chestionar. Se remarcă importanţa acordată existenţei unei echipe de conducere vizionare în adoptarea şi implementarea sustenabilităţii la nivelul organizaţiilor respondente.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert