Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sustenabilitate şi schimbare organizaţională prin terapia creditării durabile

Autor:Dragoş Ilie

JEL:M14, G32, G34

DOI:

Cuvinte cheie:creditare durabilă, sustenabilitate, schimbare organizaţională, leadership, capitalizare

Abstract:
Obiectivul lucrării constă în a demonstra că una din terapiile prin care se poate realiza sustenabilitate şi schimbare organizaţională în contextul actualelor provocări din economiile naţionale este creditarea durabilă. Metoda de cercetare constă în realizarea unui studiu asupra a 30 de societăţi comerciale din sectoare de activitate diferite care au implementat sau nu la nivelul leadership-ului conceptul de creditare durabilă. Modul de culegere şi prelucrare a datelor s-a concretizat în determinarea principalilor indicatori economico-financiari pe un interval de timp de 5 ani, indicatori utilizaţi de către bănci în relaţia cu organizaţiile creditate. Principalele rezultate arată că societăţile care au implementat concepul de creditare durabilă sunt mult mai în măsură să realizeze sustenabilitate în activitatea desfăşurată dar şi o schimbare organizaţională cu efecte pozitive asupra activităţii lor şi asupra societăţii în ansamblul ei. Conceptul de creditare durabilă presupune capitalizarea societăţilor comerciale, creşterea calităţii portofoliului de credite, realizarea echilibrelor financiare şi protecţia mediului înconjurător.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert