Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Economia bazată pe cunoaştere, un răspuns adecvat la presiunile de schimbare organizaţională, în perspectiva dezvoltării sustenabile

Autor:Cristina Mihaela Lazar şi Ramona Nicoleta Bunda

JEL:D83, O11, Q01

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, schimbare organizaţională, economie bazată pe cunoaştere, sustenabilitate, Indexul dezvoltării sustenabile (IDS), Indicele construit cu ajutorul Bordului Sustenabilităţii (IBS)

Abstract:
Dezvoltarea sustenabilă a organizaţiilor în economia bazată pe cunoaştere, în care cunoştinţele ocupă locul principal, trebuie să se concentreze prioritar pe găsirea de soluţii pentru administrarea inteligentă a resurselor limitate, mai ales prin schimbarea organizaţională şi evaluarea ei continuă ca soluţie cu impact pe termen lung. Trecerea organizaţiilor la principiile economiei bazate pe cunoaştere presupune efectuarea unei schimbări esenţiale şi în cultura organizaţiilor. Dinamismul şi complexitatea noului tip de societate, care antrenează un nivel de pregătire tot mai divers şi ascendent, dar şi o formare continuă superioară a forţei de muncă, investiţii tot mai mari în cercetare-dezvoltare şi, nu în ultimul rând, o creştere continuă a volumului şi diversificării informaţiilor se constituie, împreună şi înlănţuit, într-un vector al bunăstării generaţiilor viitoare. Secţiunea introductivă sintetizează conceptele de durabilitate sau sustenabilitate şi repoziţionează dezvoltarea companiilor şi economiilor ce le agregă, plasate într-un context contemporan al presiunilor de schimbare organizaţională, pe pilonii şi principiile economiei bazate pe cunoaştere ca unică resursă, practic inepuizabilă pe termen lung, şi care conduce la o dezvoltare sustenabilă. Urmează o secţiune metodologică, de descriere instrumentală a metodei de lucru şi referitoare la baza de date, oferind astfel fundamentarea teoretică şi practică a confruntării indexului dezvoltării sustenabile (IDS) în România şi în Uniunea Europeană (UE). În secţiunea de rezultate şi discuţii a lucrării au fost confruntate dezvoltarea durabilă a României şi cea a Uniunii Europene, valorificând IDS pentru fiecare caz în parte. Acest instrument statistic a fost calculat pornind de la valorile mai multor indicatori statistici (disponibili în statisticile EUROSTAT), proveniţi din patru subsisteme informaţionale (economic, social şi referitor la mediul înconjurător ca subsisteme majore ale dezvoltării sustenabile, la care a fost adăugat şi mediul instituţional). IDS confirmă un decalaj considerabil între România şi media UE-27, iar schimbarea organizaţională pe principiile economiei bazate pe cunoaştere se conturează ca soluţie optimă şi în recuperarea treptată a acestor decalaje.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert