Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Marketingul relaţional în folosul dezvoltării sustenabile şi a schimbărilor organizaţionale în mediul de afaceri românesc

Autor:Nicolae Al Pop, Mihaela Roman, Adina Săniuţă şi Carmen Petrişoaia

JEL:Q01, M31

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare sustenabilă, schimbare organizaţională, marketing relaţional, cercetare exploratorie de natură calitativă.

Abstract:
Studiul îşi propune o clarificare conceptuală a termenilor de dezvoltare sustenabilă (durabilă) şi de schimbare organizaţională. El urmăreşte contribuţia pe care o poate aduce la transpunerea în fapt a acestor concepte, gândirea şi acţiunea de marketing relaţional. Drept obiective s-au urmărit: maniera de înţelegere a celor trei concepte de către decidenţi din mediul de afaceri românesc, precum şi „sensibilitatea” acestora la schimbări organizaţionale, în perspectiva implementării marketingului relaţional la nivel de companie. Culegerea de informaţii s-a realizat în cadrul unei cercetări exploratorii, de natură calitativă folosind interviul în profunzime cu ajutorul unui ghid de conversaţie. Concluziile studiului probează că interlocutorii au o conturare relativ clară a conceptelor în discuţie, fără a semnala o legătură directă între dezvoltarea durabilă şi schimbări organizatorice majore, determinate de adoptarea marketingului relaţional. Autorii pledează pentru construcţia unui sistem ce să reunească ansamblul legăturilor companiei cu toţi stakeholderii săi, spre a-şi valorifica plenar capitalul relaţional acumulat.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert