Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sustenabilitatea organizaţiei şi schimbarea organizaţională. Studiu de caz OMV Petrom

Autor:Catalina Soriana Sitnikov şi Claudiu George Bocean

JEL:Q01, L16

DOI:

Cuvinte cheie:sustenabilitate, schimbare organizaţională, managementul culturii , PDCA, OMV Petrom

Abstract:
Multe corporaţii au recunoscut importanţa de a fi percepute ca social responsabile atât faţă de mediu, cât şi faţă de angajaţii săi sau comunitatea locală. Ele au depus eforturi să fie etichetate ca organizaţii sustenabile. Comportamentul corporativ, cu toate acestea, prezintă de multe ori un decalaj între teorie şi practică. De aceea, considerăm că este necesară studierea modalităţilor de transformare a corporaţiilor în organizaţii sustenabile cu ajutorul unor modele de schimbare organizaţională. Lucrarea aduce o contribuţie originală în studiul sustenabilităţii organizaţionale prin introducerea unui cadru pentru schimbarea organizaţională sustenabilă utilizând componentele culturii organizaţionale şi ciclul Plan-Do-Check-Act (PDCA) al lui Deming de îmbunătăţire continuă a calităţii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert