Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici premergătoare implementării sistemului de management de mediu la Întreprinderile Mici şi Mijlocii

Autor:Anca Atanase, Ion Schileru şi Smaranda Vişan

JEL:F18, L21, M14

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici, performanţă de mediu, IMM, sistem de management, calitate

Abstract:
Contextul economic actual şi viitor obligă la ample reconsiderări în ceea ce priveşte amploarea şi conţinutul demersurilor desfăşurate de organizaţii, pentru a face faţă competiţiei tot mai ascuţite şi rigorilor tot mai numeroase, între care problematica mediului este mai mult decât imperioasă. Bunele practici în managementul de mediu devin tot mai necesare şi, din fericire, sunt furnizate tot mai frecvent de organizaţii din categoria IMM-urilor, care găsesc soluţii de mare valoare în acest context încărcat de constrângeri. Lucrarea de faţă aduce în prim plan o realizare exemplară a unei organizaţii mici, care a reuşit să pună la punct un sistem informal de management de mediu, construit cu multă rigoare, implicare, respect pentru societate şi mediu. Obiectivele autorilor vizează oferirea unor bune practici mediului de afaceri, din sfera IMM-lor, modalităţi de abordare în analiza practicilor de mediu şi accentuarea imperativelor în această arie de acţiune, pentru organizaţii. Metoda de cercetare a cuprins consultarea unei liste de lucrări de specialitate, studiu documentar în site-urile organizaţiilor din categoria IMM-uri şi ale organizaţiilor de profil, adaptarea unor modele de analiză consacrate (FMEA - Analiza modurilor de defectare şi a efectelor acestora), aplicarea particularizată a metodei asupra datelor privind o organizaţie din spaţiul german. Rezultatele demersului autorilor s-au concretizat în consideraţii, deopotrivă teoretice şi practice, prezumtiv utile pentru specialiştii din domeniul managementului mediului, mediului universitar şi mediului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert