Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii în unităţile sanitare din România. O abordare din perspectiva pacientului

Autor:Roxana Sârbu şi Adriana Zanfir

JEL:I10, I18, I19

DOI:

Cuvinte cheie:sistem de management al calităţii, unităţi sanitare, servicii medicale, calitate, standarde de calitate

Abstract:
Organizaţiile prestatoare de servicii medicale acţionează într-un mediu cu caracteristici specifice, extrem de sensibil, dinamic şi de multe ori imprevizibil. Pentru a putea desfăşura activitatea la un nivel ridicat de performanţă, unităţile sanitare trebuie să aibă capacitatea de a accepta schimbările, de a identifica şi valorifica oportunităţile apărute şi de a evita pe cât posibil riscurile. În domeniul sanitar, calitatea este o variabilă dificil de cuantificat şi poate fi privită ca fiind rezultatul comparaţiei dintre serviciul de sănătate dorit de pacient şi serviciul primit, sau măsura în care serviciul primit corespunde aşteptărilor pacientului. Prezenta lucrare face referire la problemele, din ce în ce mai numeroase, existente în sistemul sanitar românesc şi la ansamblul deficienţelor care influenţează calitatea serviciilor prestate. Abordarea temei este realizată prin prisma managementului calităţii făcându-se o analiză a percepţiei consumatorilor în ceea ce priveşte calitatea serviciilor de sănătate şi necesitatea implementării unui sistem de management al calităţii în toate unităţile prestatoare de servicii medicale. Cercetarea se bazează pe un amplu studiu al literaturii de specialitate, al unor articole şi lucrări de referinţă în domeniul sanitar, culegerea datelor realizându-se prin aplicarea unui chestionar în rândul populaţiei care a beneficiat în ultimul an de servicii medicale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert