Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Paritatea puterii de cumpărare în ţările est europene: noi elemente legate de ratele de schimb de pe piaţa neagră

Autor:Alper Aslan şi Ferit Kula

JEL:F31

DOI:

Cuvinte cheie:rate de schimb de pe piaţa neagră, ţări Est Europene

Abstract:
Paritatea puterii de cumpărare (PPC) a fost una dintre cele mai cercetate teorii din cadrul literaturii financiare internaţionale. Rezultatele cercetărilor literaturii existente cu referire la ipoteza PPC sunt eterogene. Acest articol utilizează şi aplică testele rădăcinii unitare a Multiplicatorului Lagrange (ML) univariat şi panel cu una şi două schimbări structurale ale ratelor reale de schimb din cadrul a şase ţări Est Europene. Ambele teste cu schimbări structurale sugerează că PPC este o ipoteză validă pentru Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, Polonia, Romania şi Rusia.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert