Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Probleme implicate de politicile referitoare la cursul de schimb şi inflaţie.O abordare cantitativă

Autor:Emilian Dobrescu

JEL:C15, E52

DOI:

Cuvinte cheie:cursul de schimb, rata dobânzii de referinţă, simulări

Abstract:
Comunicarea examinează unele faţete ale interacţiunii dintre politicile de “ţintire a inflaţiei” şi „regimul de flotare controlată a cursului de schimb”, utilizând ultima versiune a Modelului Macroeconomic al României. Sunt estimate cantitativ implicaţiile generate de modificările următoarelor variabile exogene: • CBE – coeficientul de măsurare a intervenţiei Băncii Centrale pe piaţa valutară, care este ataşat ecuaţiei cursului de schimb; şi • CBM – coeficientul de măsurare a intervenţiei Băncii Centrale pe piaţa monetară internă, care este ataşat ecuaţiei ratei dobânzii de referinţă. Simulările modelului urmăresc evoluţia unor variabile macroeconomice cheie, în special creşterea economică reală, balanţa comercială (exporturile nete), indicele preţurilor de consum şi cursul de schimb nominal.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert