Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilitatea socială corporatistă a primelor 100 de companii din românia. O analiză a website-urilor corporatiste

Autor:Tamara Eugenia Baleanu, Liviu Chelcea şi Alin Stancu

JEL:M14, O16, D01, D03

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială corporatistă, top 100 companii din România, rapoarte anuale de responsabilitate socială corporatistă, deţinători de interese

Abstract:
Articolul identifică gradul în care cele mai valoroase companii din România practică responsabilitatea socială corporatistă (RSC), a destinatarilor acestor acţiuni, precum şi evidenţierea principalelor zone şi instrumente specifice. Datele analizate acoperă primele 100 de companii din România, potrivit clasamentului realizat de Ziarul Financiar. La fiecare companie a fost analizat website-ul, alcătuindu-se o bază de date, codificată după mai multe variabile. Rezultatele conturează o imagine de companie angajată în activităţi de RSC în măsură relativ ridicată (49% dintre companii), dar care adoptă o viziune preponderent centrată pe avantajele competitive ce derivă din această practică. „Comunitatea” este reprezentată ca principal deţinător de interese al companiei şi beneficiar al activităţii de RSC. Ceilalţi deţinători de interese cu o influenţă mai redusă asupra activităţii economice sunt mai degrabă ignoraţi. Din analiza datelor, rezultă şi predispoziţia companiilor de a folosi instrumente puţin costisitoare de intervenţie socială şi o slabă coordonare cu alţi actori.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert