Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicaţiile responsabilităţii sociale a organizaţiilor asupra profesiei contabile: cazul României

Autor:Nadia Albu, Cătălin Nicolae Albu, Maria Mădălina Gîrbină şi Maria Iuliana Sandu

JEL:M14, M41, Q01

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitatea socială a organizaţiilor, profesia contabilă, România, competenţe, organisme ale profesiei, rolul contabililor

Abstract:
Responsabilitatea socială a organizaţiilor şi sustenabilitatea sunt elemente esenţiale în mediul de afaceri actual. Contabilii joacă un rol crucial în organizaţii în domenii strâns legate de responsabilitatea socială, precum raportarea, transparenţa informaţiei, etica, conformitatea cu legile, comunicarea cu partenerii şi consumul de resurse. Obiectivul acestui articol este de a analiza rolul contabililor în contextul responsabilităţii sociale a organizaţiilor, în cazul României. Pe baza literaturii şi a analizei de oferte de locuri de muncă am investigat existenţa politicilor şi activităţilor legate de responsabilitatea socială şi am discutat implicaţiile asupra profesiei contabile din România. Rezultatele studiului arată că asemenea practici există într-o măsură relativ redusă în România, însă tendinţa este de creştere. Profesionistul contabil român este chemat să aplice principiile generale ale RSO, precum conformitatea cu regulile, comunicarea cu partenerii şi măsurarea performanţei, ceea ce conduce la o creştere a importanţei funcţiei contabile în organizaţii. Pasul următor va consta în implicarea contabililor în acţiuni specifice RSO, ceea ce pe moment este destul de rar în România. Sugerăm ca educaţia universitară şi profesională să se adapteze la realitatea mediului de afaceri.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert