Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia studenţilor despre responsabilitatea socială corporativă la nivel academic. Studiu de caz facultatea de administraţie şi afaceri, Universitatea din Bucureşti

Autor:Marin Burcea şi Paul Marinescu

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, responsabilitate socială corporativă, studenţi, universitate

Abstract:
În ultimele decenii, responsabilitatea socială a instituţiilor atât publice, cât şi private, a fost subiectul unor intense dezbateri, activităţi şi cercetări academice. Obiectivele articolului sunt de a sublinia importanţa responsabilităţii sociale a instituţiilor şi de a analiza rezultatele unei cercetări referitoare la percepţiile studenţilor despre activităţile de responsabilitate socială corporativă ale unei universităţi româneşti. În timpul cercetării au fost testate trei ipoteze, utilizând informaţii primare obţinute printr-o anchetă bazată pe chestionar. Informaţiile au fost prelucrate cu ajutorul programului SPSS. Rezultatele cercetării subliniază că studenţii acordă o mare importanţă responsabilităţii sociale corporative la nivel academic, un fapt reliefat prin gradul lor de implicare în activităţile specifice acestui concept.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert