Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Parteneriatul în programele de marketing social. Implicarea organizaţiilor nonprofit şi a companiilor bazate pe responsabilitate socială în rezolvarea problemelor societăţii

Autor:Corina Şerban

JEL:M31, M14, L31

DOI:

Cuvinte cheie:parteneriat, marketing legat de o cauză, probleme sociale, organizaţie nonprofit, companie bazată pe responsabilitate socială, program de marketing social.

Abstract:
Dezvoltarea marketingului social, ca un domeniu important de analiză şi cercetare, a deschis numeroase oportunităţi pentru organizaţii de a se implica în societate. Fie că vorbim despre organizaţii nonprofit care desfăşoară programe de sănătate sau mediu ori discutăm despre companii private dornice să acţioneze responsabil, scopul lor este unul comun: de a contribui la îmbunătăţirea vieţii oamenilor prin promovarea unor comportamente responsabile în societate. Lucrarea de faţă îşi propune să extindă aria cercetărilor în domeniul “marketingului legat de o cauză”, prin evidenţierea importanţei parteneriatului dintre organizaţiile nonprofit şi companiile bazate pe responsabilitate socială. În acest sens sunt propuse şi analizate patru caracteristici ale programelor sociale în parteneriat: motivaţie, promovare, eficienţă şi efect legislativ. Studiul întreprins analizează opiniile consumatorilor români cu privire la necesitatea colaborării companiilor private cu organizaţiile nonprofit în vederea atingerii unor obiective sociale comune. Utilizând modelul ecuaţiilor structurale, lucrarea descrie relaţiile dintre variabilele considerate şi parteneriatul social, precum şi măsura în care aceste variabile pot influenţa decizia de colaborare a organizaţiilor. Articolul testează şi propune, apoi, un model al variabilelor considerate. Rezultatele obţinute descriu caracteristicile programelor de marketing social în parteneriat, precum şi importanţa lor pentru consumatorul de rând.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert